Çek, kıymetli evrak niteliğine sahip bir kambiyo senedi olup, bir havalenin ödenmesi için çıkarılan teyit emri. Çek, bir borç senedi ya da senetlerde olduğu gibi belli bir süre sonunda senet bedelinin ödenmesi vaadi değildir. Çekler, ancak bankalar üzerine keşide edilebilir ve çek olarak bankalarca çıkarılan çek karneleri kullanılabilir.

Bankalar dışında bir kimse üzerine çek keşidesi, havale niteliğindedir ve bu durumda çeklere ilişkin kurallar uygulanmaz. Çek düzenleyen sahibine “keşideci”, çekin muhatabı ve meblağı alacak kişiye “lehdar”, ödeme yapacak olabn tarafa da “muhatap” denir. Bankada bir karşılığı olmadan düzenlenen çeklere “karşılıksız çek” denir. Çekin üzerinde lehdarın adı yazılı ise “nama yazılı çek”, lehdarın adı bulunmuyorsa “hamiline çek” denir. Hamiline çek, (hamil:taşıyıcı) çeke sahip olan kişiye ödenir. Türkiyede çekler vadeli bir ödeme aracıdır, belli bir süre sonunda bedelinin ödeme vaadi dir, ödenmediğinde çek miktarı kadar para cezası öngörülmüştür. Para cezası ödenmediği takdirde para cezası, hapis cezasına çevrilir.

Bu konuyu arkadaşlarınla PAYLAŞ..