Emre muharrer (yazılı) senetlerin devir usulü. Ciro kelimesinin menşei, İtalyanca devir anlamına gelen girare kelimesidirciro

Ciro, senet, police, çek, konişmento (konşimento), makbuz senedi, ipotekli borç senedi gibi emre yazılı kıymetli evrakın, mülkiyet değiştirmesinde kullanılan usuldür. Ciroyu senet emrine düzenlenen kişi lehdar yapar. Ciro eden kişiye ciranta denir. Ciro edilen kişinin adı, ciro tarihi, ödeme emri yazılarak yapılan ciroya tam ciro, isim göstermeden yalnızca bir imza ile yapılabilen ciroya beyaz ciro adı verilir.

Ciro; nakil, teminat ve hak sahibini teşhis olmak üzere üç tür fonksiyon ifa eder. Temliki, tevkili ve terhini ciro olmak üzere çeşitleri vardır.

Sözlükte “ciro” ne demek?

1. Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından arka yüzüne imza atılarak başkasına devredilmesi.

Bu konuyu arkadaşlarınla PAYLAŞ..