Hükümlü veya mahkûm; yapmış olduğu fiilden dolayı hukuki açından başkasının haklarına zarar verdiği gerekçesiyle toplumdan uzaklaştırılıp islah edilen, hüküm giymiş kişiye denir. Hükümlünün tutukludan farkı, hükümlünün ceza aldığının kesinleşmiş, tutuklunun ise kesinleşmemiş olmasıdır. Hapishane veya tutukevinde isteği dışında belli veya belirsiz bir süre kalması mecburileştirilmiş kişi. Kişi bu ceza süresi sonunda topluma salıverilir.

Bu konuyu arkadaşlarınla PAYLAŞ..