Bir davanın taraflarının, dava sonucunda verilen ve yanlış olduğunu düşündükleri kararın değiştirilmesi veya düzeltilmesi için, bir üst mahkemeye başvurmalarıdır.
Çoğunlukla kanun yolları temyiz ve istinaf olarak iki tanedir.
Türk hukuk sisteminde, adli yargı alanındaki mahkemelerin (ceza mahkemeleri ile, aile mahkemeleri, iş mahkemeleri ve ticaret mahkemeleri gibi mahkemeler de dahil olmak üzere tüm hukuk mahkemeleri) verdiği kararlara karşı başvurulan kanun yolu temyizdir. Temyiz edilen kararlar Yargıtay tarafından incelenir ve karara bağlanır.
İdari yargıda idare mahkemelerinin verdiği kararlara karşı da temyiz mümkündür. Bu durumda temyiz mercii Danıştay’dır. Ayrıca bazı durumlarda bir idare mahkemesinin verdiği karara karşı bölge idare mahkemesinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Bu konuyu arkadaşlarınla PAYLAŞ..