Vikipedi, özgür ansiklopedi


Atla: kullan, araİslam Dini ve inanışlara göre ölülerin dirilecekleri, dünyevi yaşantılarındaki tutumlarının sorgulanacağı dönemi anlatır. İnanışa göre mevcut ölüler kıyametin koptuğunu başlarının mezarlarına çarpması ile anlayacaklardır. Kabir hayatında Münker ve Nekir isimli 2 meleğin ölünün yanına gelip, kişiye çeşitli sorular sorup yanıtlar isteyeceğine inanılmaktadır.


Müminler Kelime-i Şehadet getirerek azaptan kurtulacaklar, günahkar olanlar ise kabir azabı çekeceklerdir. Mümin sevap işleyen bir insan ise bu azaba uğramayacaktır. Kabir, dünyanın sonrası, ahiretin de öncesidir. İnanışa göre mümin olanlardan biri ölüp de kabre konunca, kendini bir yeşil bahçe içinde görecektir.


İnsanlar mahşer günün kabirden kalkacak ve mahşer (toplanma) yerine götürüleceklerdir. İnsanların başı açık ve yalın ayak, aç ve susuz oldukları halde, melekler tarafında kabirden alınıp mahşer yerine götürüleceklerine inanılır. Mahşerde insanların işledikleri ameller ve takındıkları tutumlara dair sorular yöneltileceğine ve amel defterlerinin açılacağına inanılmaktadır. Amel defterine, kulun yaşantısı boyunca Kiramen Kâtibin isimli sağ omzunda duran melek tarafından sevapları; sol omzunda görevli melek tarafından da günahları yazılmaktadır. Sevapları fazla gelenler cennetle mükâfatlandırılacak; günahları sevaplarından fazla olanlar ise, cehennemle cezalandırılacaklardır.


İsrafil elindeki boru şeklindeki sur’u birinci defa çalınca, dağlar parça parça olacak, denizler birbirine girecek, yıldızlar yerlere dökülecek, tüm insanlar ölecek ve kıyamet kopacaktır. Ardından Allah İsrafil’e tekrar Sur çalmayı emredecek, Sur çalınınca bütün ruhlar yeniden dirilecekler ve mahşerde toplanacaklardır.


İsrafil’in çaldığı Sur’un dört budağı vardır. Biri doğuda, diğeri batıda, birisi de “yedi kat gök“te, diğeri de “yedi kat yer”dedir. Hesap sonrası Muhammed Allah’ın önüne gelerek ümmetinin günahlarının affedilmesi konusunda ricada bulunacaktır. Mahşer günü Müslümanlığın temel dinamiklerinden birisidir.
[değiştir] Ayrıca bakınız
Bu konuyu arkadaşlarınla PAYLAŞ..