Makalat, Hacı Bektaş Veli’nin İslam dininin genel hükümlerini Türklerin anlayabileceği bir yorumla işlediği kitabı. Alevi-Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makam Makalat’ın ana konusudur.

  • Tasavvuf konularını işleyen makalelerden oluşmaktadır.
  • Din, ahlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü işlenmiştir.
  • Türü, didaktiktir.
  • Nazım Birimi, beyittir.
  • Manzume’dir.
  • Tasavvufi eserdir.
  • Sade, anlaşılır bir dil ve kısa cümleler kullanılmıştır.
Bu konuyu arkadaşlarınla PAYLAŞ..