Telaffuz, Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre, Söyleyiş anlamında bir sözcüktür.

Dil bilgisinde “boğumlanma” olarak açıklanan telaffuz, söyleniş ve sesletim şekillerinde de tanımlanabilmekte olup, Arapça kökenli bir sözcüktür.

Dilbilimde, ilgili sözcük ya da cümlenin kullanıldığı dilin okuma özellikleri ve sese dönüşmesinin ifadesi olan telaffuz, kendi içinde yöresel farklılıklar gösterebilir. Her dilin söyleyiş özellikleri farklıdır. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil olmasına karşın, yerel söyleniş ayrımları ile bunun geçerli olmadığı durum görülür. Ayrıca Türkçeye yabancı dillerden geçen sözcükler için de telaffuzdaki vurgu kuralları söz konusu olmayabilir.

Örnek:

  • Gidelim
  • Gidiverelim
  • Gidek
Bu konuyu arkadaşlarınla PAYLAŞ..